Logo UGAL

Admitere 2024

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Condițiile de înscriere și de admitere la studii universitare de licență pentru cetățenii străini din statele non-UE

 

Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene dovedită prin deținerea unui pașaport valabil și care doresc să studieze pe locurile cu plata taxei în valută (CPV).

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii din statele terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare a acestora în România.

Candidații care doresc să participe la admiterea în învățământul superior, studii universitare de licență și de master, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. Absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine și recunoscut de către Ministerul Educației. Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educației poate fi consultată accesând fișierul atașat: Lista diplomelor recunoscute de ME.
 2. Diplomele de bacalaureat  și de licență vor fi supralegalizate, după caz, sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile  competente  din  ţara de provenienţă;  supralegalizarea  se  aplică  de  către  Ministerul  Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor  Externe  din  ţara  emitentă  și  Ambasada/Oficiul  Consular  al  acesteia  în  România  și  Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România,  actele de studii  vor  avea viza Ministerului Educației și ale Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă. Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea poate fi consultată la următoarea adresă: https://cnred.edu.ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicita-apostilarea-sau-supralegalizarea/.
 3. Echivalarea notelor se va face conform grilei de echivalare emise de Ministerul Educației și care poate fi consultată accesând fișierul atașat: Sistem de notare.

Absolvenții învățământului liceal din sisteme internaționale acreditate și recunoscute de Ministerul Educației au dreptul de a participa la procesul de admitere în învățământul superior românesc inclusiv din anul absolvirii studiilor liceale, prin procedura de acceptare conditționată, candidatul admis urmând a aduce în maximum 6 luni de la admitere diploma echivalentă de bacalaureat internațional. Nerespectarea termenului conduce la exmatricularea studentului din universitate și la pierderea taxelor achitate până în acel moment.

Echivalarea studiilor liceale pentru cetățenii non-UE este efectuată de către Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educației din România.

Nerecunoașterea studiilor liceale de către DGRIAE conduce la pierderea calității de student precum și a tuturor taxelor plătite până în acel moment.

Confirmarea locurilor candidaților acceptați se va putea realiza cu condiția înmatriculării și anume, prin semnarea contractului de studii, fizic sau online, precum și a achitării tranșei I din taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2024-2025. Suma achitată pentru confirmarea locului nu este rambursabilă.

Dosarele candidaților se pot depune atât la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, cât și online, prin încărcarea documentelor pe platforma www.admitere.ugal.ro, conform calendarului de admitere. Pentru informații suplimentare, candidații pot solicita lămuriri la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele documente:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat, copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;
  Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:
  • Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/ Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
  • Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/ Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 • foile matricole - copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;
 • diploma de absolvire a anului pregătitor în limba română, copie conform cu originalul;
 • declarație privind echivalarea sistemului de notare dacă candidatul nu poate furniza documente care să ateste sistemul de notare utilizat în instituția absolvită, în care să fie de acord cu echivalarea sistemului de notare conform C.N.R.E.D. (https://cnred.edu.ro/wp-content/uploads/2024/06/Ghid-sisteme-de-notare-2024.pdf);
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • certificatul de naștere - copie și traducere autorizată;
 • pașaportul - copie;
 • copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • chitanța de plată a taxei de evaluare a dosarului – 250 euro (nerambursabilă);
 • documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între Nereușit și Excelent);
 • 4 (patru) fotografii tip pașaport;
 • adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice.

 

Candidații care optează pentru înscrierea online, pot încărca următoarele documente scanate sau fotografii în format *.jpg pe platforma www.admitere.ugal.ro, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web:    

 • diploma de bacalaureat și traducere autorizată;

Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:

  • Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
  • Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 • foile matricole și traducere autorizată
 • diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română;
 • declarație privind echivalarea sistemului de notare dacă candidatul nu poate furniza documente care să ateste sistemul de notare utilizat în instituția absolvită, în care să fie de acord cu echivalarea sistemului de notare conform C.N.R.E.D. (https://cnred.edu.ro/wp-content/uploads/2024/06/Ghid-sisteme-de-notare-2024.pdf);
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • certificatul de naștere și traducere autorizată;
 • pașaportul;
 • copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • chitanța de plată a taxei de evaluare a dosarului – 250 euro (nerambursabilă);
 • documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între Nereușit și Excelent);
 • fotografie tip pașaport;
 • adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/ cronice;
 • declarația pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar, media examenului de admitere fiind 100% media examenului de bacalaureat, cu excepția facultăților unde se susțin probe eliminatorii.

Dosarele primite după încheierea perioadei de admitere nu vor mai fi luate în considerare/validate.