Planificarea probelor de concurs în sesiunea iulie 2018

 

Harta locațiilor cu sălile de concurs - sesiunea admitere iulie 2018

Nr.crt. Proba de concurs Data și ora concursului/probei(durata probei) Facultatea
1. Prezentarea unor versuri și a unei povestiri din repertoriul candidatului.
Testarea calităților ritmice și muzicale - practic, eliminatoriu
15 iulie 2018
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Teatru și artele spectacolului
2. Probă vocală - practic, eliminatoriu 15 iulie 2018
ora 1200
Facultatea de Arte
domeniul Muzică
3. Studiu desen - practic, eliminatoriu 15 iulie 2018
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Arte vizuale
4. Test de aptitudini socio-umane - eliminatoriu 15 iulie 2018
ora 1400
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Teologie
domeniul Arte Vizuale
5. Testarea capacității motrice generale - eliminatoriu 15 iulie 2018
ora 0800
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul Kinetoterapie
domeniul Educaţie fizică şi sport
6. Probă de aptitudini pedagogice: dicție și expresivitate, muzică, desen, educație fizică - eliminatoriu 15 iulie 2018
ora 0900
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul Ştiinţe ale educației
7. Desen și culoare 16 iulie 2018
ora 1000
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Arte Vizuale
8. Prezentarea la alegerea comisiei a unor versuri, monologuri și povestiri din repertoriul candidatului - practic 16 iulie 2018
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Teatru și artele spectacolului
9. Probă interpretativă - practic 16 iulie 2018
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Muzică
10. Prezentare mapă lucrări - probă interviu 16 iulie 2018
ora 1000
Facultatea de Arte
domeniul Arte vizuale
11. Catehism și Mica Biblie - interviu 16 iulie 2018
ora 1000
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Teologie         
12. Aptitudini motrice specifice 16 iulie 2018
ora 800
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul Kinetoterapie
domeniul Educaţie fizică şi sport
13. Comunicare și motivație pentru cariera didactică – probă orală 16 iulie 2018
ora 1000
Facultatea de Educație Fizică și Sport
domeniul Ştiinţe ale educației
14. Istoria românilor 16 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Istorie
domeniul Relații internaționale și studii europene
domeniul Filosofie
domeniul Sociologie
15. Filosofie 16 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
domeniul Istorie
domeniul Relații internaționale și studii europene
domeniul Filosofie
domeniul Sociologie
16. Limba engleză 16 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Litere
domeniul Limbă și literatură
domeniul Limbi moderne aplicate
17. Limba franceză 16 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Litere
domeniul Limbă și literatură
domeniul Limbi moderne aplicate
18. Chimie organică 16 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
19. Biologie (cls. a IX-a) 16 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
20. Biologie (cls. a XI-a) 16 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
21. Limba română 17 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice
Facultatea de Litere
22. Algebră (cls. a IX-a, a X-a și a XI-a) 17 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Arhitectură Navală
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
Facultatea de Științe și Mediu
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
23. Biologie (cls. a IX-a și a X-a) 17 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
Facultatea de Științe și Mediu
domeniul Ştiinţa mediului
24. Chimie organică (cap. Hidrocarburi) 17 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Științe și Mediu
domeniul Ştiinţa mediului
25. Cunoștințe generale de economie 18 iulie 2018
ora 0900 - 1100
2 ore
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
26. Chimie organică și Biologie cls. a XI-a 18 iulie 2018
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
27. Biologie cls. a XI-a și Chimie organică 18 iulie 2018
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
28. Biologie cls. a XI-a și Chimie organică 25 iulie 2018
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Medicină și Farmacie
spec. Medicină
spec. Medicină dentară
29. Chimie organică și Biologie cls. a XI-a 26 iulie 2018
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Medicină și Farmacie
spec. Farmacie
30. Biologie cls. a XI-a 26 iulie 2018
ora 0900 - 1200
3 ore
Facultatea de Medicină și Farmacie
spec. Asistență medicală generală
spec. Moașe