Logo UGAL

Admitere 2021

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere
la studii universitare de doctorat în anul 2021

 

 • cerere tip de înscriere formular tipizat;
 • fișă de înscriere formular tipizat;
 • certificat de naştere - în original și în copie;
 • certificat de căsătorie sau de schimbare a numelui - în original și în copie;
 • BI/CI, în original și în copie;
 • certificat de competenţă lingvistică, obținut în ultimii 2 ani; (Procedura de obținere online a certificatelor);
 • diploma de bacalaureat - în original și în copie;
 • diploma de licenţă (sau echivalentă), în original și în copie;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la licență (sau echivalentă), în original și în copie;
 • diploma de master sau adeverință (dacă este cazul), în original și în copie;
 • suplimentul la diplomă / foaia matricolă de la master, în original și în copie;
 • curriculum vitae (semnat pe fiecare pagină);
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (semnată pe fiecare pagină);
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • dosar cu șină, de încopciat.

 

Detalii privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere 2021

Taxa de înscriere este de 200 lei și se poate achita:

 • La casieria universității, în numerar sau prin POS;
 • În contul IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați,
  • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,
  • Cod fiscal 3127522

La explicația plății se va menționa: numele și prenumele persoanei care candidează (persoanele de sex feminin căsătorite vor trece numele dinaintea căsătoriei, prenumele și, în paranteză, numele după căsătorie) și specificațiaTaxă înscriere concurs admitere doctorat 2021”.

 

Metodologia examenului de obținere a certificatelor lingvistice stabilește 6 zile lucrătoare din momentul susținerii probei lingvistice pentru procesarea documentului efectiv. Rugăm candidații să nu mai apară în ultimul moment întrucât nu este posibil să obțină certificatul pe loc, acesta necesitând o multitudine de semnături. De asemenea, procedura indicată pe site pentru înscriere trebuie urmată cu strictețe.