Numărul de locuri şi criteriile pentru admiterea în anul universitar 2017 - 2018 la ciclul de studii universitare de licenţă - forma de învăţământ la distanţă / învăţământ cu frecvenţă redusă

 

Nr.
crt.
Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea Forma de învăţământ Durata studiilor Nr. locuri Criteriul de admitere
1 Litere Limbă și literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză ID 3 ani 75 Media examenului de bacalaureat
2 Științe Juridice, Sociale și Politice Drept Drept IFR 4 ani 50
TOTAL 125  

 

* Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: nota la proba scrisă la Limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.