Locurile alocate pentru românii de pretutindeni la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2017 - 2018

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni (din Rep. Moldova) Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni (din Rep. Moldova) Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni (din Grecia) Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretutindeni (din Ucraina)
1 Inginerie   Inginerie mecanică  Sisteme și echipamente termice 4 6    
Inginerie mecanică
Inginerie industrială  Tehnologia construcțiilor de mașini 4 6    
Ingineria sudării
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 3 3    
Inginerie și management Inginerie economică industrială 1 2    
Ingineria materialelor Știința materialelor 3 3    
Informatică aplicată în ingineria materialelor
TOTAL 15 20 0 0
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 5 10    
Sisteme și echipamente navale
TOTAL 5 10 0 0
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 12 12   1
Controlul și expertiza produselor alimentare
Pescuit și industrializarea peștelui
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism 4 4 1  
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară 4 4    
TOTAL 20 20 1 1
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 4 5    
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 4 6    
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare 1 1    
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 4 5   1
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 2 3    
TOTAL 15 20 0 1
5 Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă 4 4   1
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială 1 1    
TOTAL 5 5 0 1
6 Litere Limbă și literatură  Limba și literatura română - Limba și literatura engleză    2 3    
Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română  2 3    
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză   2 3    
Limba și literatura franceză - Limba și literatura română 2 3    
Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză   2 3    
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză  2 2    
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 3 3    
TOTAL 15 20 0 0
7 Științe și Mediu Chimie Chimie 5 5    
Știința mediului Știința mediului 5 10    
TOTAL 10 15 0 0
8 Istorie, Filosofie și Teologie Istorie Istorie 4 6    
Teologie Teologie ortodoxă didactică   2    
Teologie ortodoxă asistență socială 1 1    
Sociologie Sociologie 3 6    
Resurse umane  
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 2 5   1
TOTAL 10 20 0 1
9 Economie și Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 1 4   1
Finanțe Finanțe și bănci 1 3    
Management Management 1 4    
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 2 3    
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 1      
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 1 3   1
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 3 3   1
TOTAL 10 20 0 3
10 Științe Juridice, Sociale și Politice Drept Drept 4 4    
Ştiințe administrative Administrație publică 6 6    
TOTAL 10 10 0 0
11 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 2 4    
Muzică Interpretare muzicală - canto 3 4    
Arte vizuale Arte plastice (pictură)   2    
TOTAL 5 10 0 0
TOTAL  UNIVERSITATE   120 170 1 7