Înscrierea candidaților din Republica Moldova, Ucraina și Grecia pe locurile cu bursă sau fără bursă special alocate românilor de pretutindeni
Sesiunea Iulie 2017

 

În atenția candidaților români de pretutindeni, care s-au înscris la concursul de admitere sesiunea Iulie 2017:
Completarea dosarelor cu diploma de bacalaureat în original se face:

 • până pe 13 august 2017, ora 1000, la sediul central al Universității, camera U89 (sâmbătă, 12 august,  orele 900 – 1200 și duminică, 13 august, orele 900 – 1000);
 • 7 - 9 august 2017, între orele 900 - 1400, la Cahul, la Universitatea B.P. Hașdeu.

În atenția candidaților români de pretutindeni care s-au înscris la concursul de admitere 2017 la domeniile de licență: Educație fizică și sport, Kinetoterapie, Teatru și artele spectacolului, Muzicăși Arte vizuale:
Pentru susținerea probelor eliminatorii, candidații înscriși în concursul de admitere la programele de studii din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport și Facultății de Arte se vor prezenta în data de 2 august 2017, ora 900, la sediul central al universității situat în str. Domnească nr. 47.

Dosarele de înscriere pentru românii de pretutindeni se pot transmite și pe e-mail pe adresa rectorat@ugal.ro.
Perioada de înscriere se prelungește până la data de 2 august 2017, ora 10.00.
Candidații sunt scutiți de taxa de înscriere la admitere.
Candidații din Republica Moldova vor prezenta următoarele acte:

 • cerere tip de înscriere
 • diploma de bacalaureat, în original; pentru absolvenții din 2017 este valabilă adeverința de absolvent în original
 • foaie matricolă, în original
 • certificat de naștere în copie legalizată la notariat
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul - în copie legalizată la notariat)
 • copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil)
 • copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate
 • adeverință medicală în original; pentru candidații care optează la domeniile de licență: Educație fizică și sport, Kinetoterapie, Teatru și artele spectacolului și Muzică, adeverințele vor fi vizate de către Cabinetul Medical Studențesc situat în Complexul studențesc din str. Domnească, nr. 155, cămin F, parter.
 • 1 dosar mapă
 • 3 (trei) fotografii tip buletin
 • declarație pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească – copie legalizată.

În funcție de solicitările candidaților se pot organiza înscrieri și în Republica Moldova. Locațiile vor fi afișate pe site-ul www.admitere.ugal.ro.

Candidații din Republica Ucraina și Grecia vor prezenta următoarele acte:

 • cerere tip de înscriere
 • diploma de bacalaureat, în original și tradusă și legalizată la notariat (pentru absolvenții din 2017 este valabilă adeverința de absolvent în original)
 • foaie matricolă, în original și tradusă și legalizată la notariat
 • certificat de naștere copie - tradusă și legalizată la notariat
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul - în copie legalizată la notariat)
 • copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil)
 • copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 din  Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni 2017-2018;
 • adeverință medicală în original și tradusă și legalizată la notariat
 • Pentru candidații care optează la domeniul de licență Educație fizică și sport, adeverințele vor fi vizate de către Cabinetul Medical Studențesc situat în Complexul stdențesc din str. Domnească, nr. 155, cămin F, parter.
 • 1 dosar mapă
 • 3 (trei) fotografii tip buletin
 • declarație pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească -copie legalizată (în limba română)

Cetățenii din Republica Ucraina și Grecia vor prezenta la înscriere atestatul de competență lingvistică (nivel minim B1). În cazul în care nu posedă atestat, evaluarea și atestarea se va face în cadrul instituției.