Sistem de credite transferabile (în acord cu Sistemul European de Credite Transferabile, ECTS)

Anexa 2 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2017 - 2018

CT = credite transferabile
An de studii ACTIVITĂȚI/ CREDITE OBLIGATORII CALIFICATIVE (în Anexa 2 la Contractul de studii)
ANUL I Total 60 CT*:
- Cursuri: 30 **
- Raport de documentare (Stadiul actual): 30
Bine: 30 < 60 CT
Foarte bine: 60 CT
Excelent: ≥90*** CT
ANUL II Total 60 CT *:
- Raport științific nr. 1: 30
- Publicare lucrare ISI/BDI: 20
- Prezentare lucrare conferință națională/internațională: 10
Bine: 30 < 60 CT
Foarte bine: 60 CT
Excelent: ≥90*** CT
ANUL III Total 60 CT*:
- Raport științific nr. 2: 20
- Publicare lucrare ISI/BDI: 20
- Redactare și prezentare teză (Obținere acord de susținere publică): 20
Bine: 30 < 60 CT
Foarte bine: 60 CT
Excelent: ≥90*** CT
Absolvirea stagiului (3 ani) TOTAL 180**** CT  

* Pentru promovare în anul următor, doctorandul trebuie să realizeze minimum 30 CT din activități obligatorii, cu obligaţia recuperării creditelor restante până la sfârșitul stagiului.

** 10 CT pentru participarea la un curs cu examinare finală și/sau cu proiect şi 5 CT pentru participarea la un curs cu obţinerea unui certificat de participare.

*** Obținerea calificativului Excelent se poate acorda numai doctoranzilor care depășesc numărul de credite obligatorii, prin acumularea de credite din activități suplimentare.

**** Acumularea a cel puțin 90 CT din activități obligatorii după parcurgerea celor trei ani ai ciclului doctoral dă doctorandului posibilitatea de a obține prelungirea școlarizării cu maximum 2 x 2 semestre suplimentare în vederea recuperării creditelor necesare absolvirii.

ACTIVITĂȚI-RECUNOȘTERE/CREDITE SUPLIMENTARE
1. Activități didactice 5 CT /modul 2 ore (un semestru)
2. Publicare lucrare ISI/BDI și/sau Raport științific 20 CT
3. Indexare ISI și Factor de impact ISI pentru lucrări publicate 5CT +5CTx IF
4. Prezentare lucrare conferință națională/internaţională 10 CT
5. Organizare de evenimente științifice 5 CT
6. Premii obținute 5 CT