Repartizarea locurilor pe domenii pentru studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2018-2019

Nr. crt. Domeniul de doctorat Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat
Locuri la buget 2018 Locuri la buget 2017 Locuri suplimentare 2018 (domeniu prioritar)
1 Inginerie mecanică 13 17  
2 Inginerie industrială 11 7  
3 Ingineria materialelor 2 2 1
4 Ingineria sistemelor 2 3  
5 Inginerie electrică 2 2 1
6 Calculatoare și tehnologia informației 2 1  
7 Biotehnologii 2 2  
8 Ingineria produselor alimentare 5 3  
9 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 3 5  
10 Chimie 2 3  
11 Filologie 6 16  
12 Istorie 4 3  
13 Economie 2 2  
14 Management 4 8  
15 Știința sportului și educației fizice 1 -  
16 Medicină   - 3
TOTAL GENERAL 61 74 5