Anunț înscrieri sesiunea septembrie 2017

 

Vă informăm că în perioada 1 - 11 septembrie 2017 se fac înscrieri la studii universitare de doctorat pentru forma de învățământ cu frecvență redusă, FORMA DE FINANȚARE CU TAXĂ.

În cazul în care se vor primi locuri suplimentare de la MEN pentru forma de finanțare buget, acestea se vor completa mai întâi cu candidații deja admiși fără loc în sesiunea din iulie 2017. 

Pentru eventualele locuri rămase libere după finalizarea acestui proces, se va organiza o altă sesiune de admitere la care pot participa și candidații care deja au fost admiși la forma de finanțare cu taxă.