Domenii de studii universitare de doctorat

Anexa 1 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2018 - 2019

Nr.
crt.
Domeniul de studii universitare de doctorat Facultatea
1 Inginerie industrială Inginerie
Știința și Ingineria Alimentelor
Științe și Mediu
2 Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor
3 Biotehnologii
4 Inginerie mecanică Inginerie
Arhitectură Navală
Inginerie și Agronomie din Brăila
Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești
5 Inginerie electrică Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
6 Ingineria sistemelor
7 Calculatoare şi tehnologia informaţiei
8 Ingineria materialelor Inginerie
Științe și Mediu
9 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești
Inginerie și Agronomie din Brăila
Economie și Administrarea Afacerilor
10 Chimie Științe și Mediu
11 Economie Economie și Administrarea Afacerilor
12 Management
13 Filologie Litere
14 Istorie Istorie, Filosofie și Teologie