Licență
3-6 ani
 
 • 74 programe de studiu
 • 13 facultăți
 • 1756 locuri bugetate*
 • 1837 locuri cu taxă*
 • învățământ
  • cu frecvență
  • la distanță
  • cu frecvență redusă
Masterat
1-2 ani
 
 • 41 programe de studiu
 • 12 facultăți
 • 934 locuri bugetate*
 • 1137 locuri cu taxă*
 • învățământ
  • cu frecvență
Doctorat
3 ani
 
 • 16 domenii de doctorat
 • 3 școli doctorale
 • 98 conducători de doctorat
 • 75 locuri bugetate*
 • învățămînt
  • cu frecvență
  • cu frecvență redusă

 

* - Numărul de locuri disponibile în sesiunile de admitere 2018. Repartizarea locurilor pe forme de finanțare pentru Admiterea 2019 (BUGET și TAXĂ) se va face după alocarea
de către Ministerul Educației Naționale a locurilor bugetate pentru învățământul superior de stat în anul universitar 2019-2020.