UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2009

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2009


FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR
FACULTATEA DE INGINERIE DIN BRĂILA
FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR
FACULTATEA DE DREPT
FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOZOFIE ŞI TEOLOGIE - Istorie
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOZOFIE ŞI TEOLOGIE - Filozofie
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOZOFIE ŞI TEOLOGIE - Sociologie
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOZOFIE ŞI TEOLOGIE - Teologie
FACULTATEA DE METALURGIE ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR
FACULTATEA DE MEDICINĂ - Farmacie
FACULTATEA DE MEDICINĂ - Medicină
FACULTATEA DE MEDICINĂ - Asistenţă medicală generală
FACULTATEA DE MEDICINĂ - Medicină dentară
FACULTATEA DE LITERE - Lb. şi Lit. Română - Lb. şi Lit. Engleză
FACULTATEA DE LITERE - Lb. şi Lit. Română - Lb. şi Lit. Franceză
FACULTATEA DE LITERE - Lb. şi Lit. Engleză - Lb. şi Lit. Franceză
FACULTATEA DE LITERE - Ştiinţe ale Comunicării
FACULTATEA DE MECANICĂ
FACULTATEA DE NAVE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
FACULTATEA DE ARTE - Teatru
FACULTATEA DE ARTE - Muzică
FACULTATEA DE ARTE - Arte plastice, decorative şi design
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT