UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2008

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2008


FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR
FACULTATEA DE INGINERIE DIN BRĂILA
FACULTATEA DE ŞTIINŢA CALCULATOARELOR
FACULTATEA DE DREPT
FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOZOFIE ŞI TEOLOGIE - Istorie
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOZOFIE ŞI TEOLOGIE - Filozofie
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOZOFIE ŞI TEOLOGIE - Sociologie
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOZOFIE ŞI TEOLOGIE - Teologie
FACULTATEA DE METALURGIE ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR
FACULTATEA DE MEDICINĂ - Medicină
FACULTATEA DE MEDICINĂ - Asistenţă medicală
FACULTATEA DE MEDICINĂ - Farmacie
FACULTATEA DE MEDICINĂ - Medicină dentară
FACULTATEA DE LITERE
FACULTATEA DE MECANICĂ
FACULTATEA DE NAVE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
FACULTATEA DE ARTE - Teatru
FACULTATEA DE ARTE - Canto
FACULTATEA DE ARTE - Arte plastice
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT