UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
ADMITERE ID/IFR - SESIUNEA IULIE 2009

REZULTATELE INTERMEDIARE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE ID/IFR
SESIUNEA IULIE 2009


FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR - GALAŢI
FACULTATEA DE DREPT - GALAŢI
FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE - GALAŢI
FACULTATEA DE LITERE - GALAŢI
FACULTATEA DE MECANICĂ - GALAŢI
ID/IFR - TECUCI
ID/IFR - FOCŞANI
ID/IFR - TULCEA